کوچه آشتی‌کنان بروجرد در حال تأسیس است!

راستش تا آن‌جا که ما در جریان هستیم آن قدیم‌ها، کوچه‌های قدیمی بروجرد بسیار باریک بودند و معروف بود که این کوچه‌ها، کوچه‌ی آشتی‌کنان می‌باشند.

به این معنی که این‌قدر این کوچه‌ها باریک بود که اگر دو نفر که با هم قهر بودند از روبه‌رو در این کوچه‌ها به هم می‌رسیدند بی‌اختیار به هم سلام می‌کردند و همین باعث رفع کدورت‌ها می‌شد و همه با هم آشتی می‌کردند!

البته خوشحالیم که در سال 1393 برابر با 2014 چنین کوچه‌هایی در بروجرد در حال ساختن هستند!

راستی ما شنیده بودیم که همه‌ی کوچه‌های شهر بدون استثناء باید 6 متری و 8 متری باشند!

البته مثل همیشه این موضوع به ما ربطی ندارد، مهم آشتی‌کنان‌هایی است که در این کوچه‌ها اتفاق می‌افتد ...


کوچه آشتی‌کنان بروجرد در حال تأسیس است!

 

فرهاد داودوندی/ یافته – بروجرد